Podprite sklad za otroke

Prosimo vas, da namenite del dohodnine skladu Vrtca Hansa Christiana Andersena. Skladu lahko namenite največ 0,3%. Donacija dela dohodnine je idealen način s katerim lahko podprete nadstandardno delovanje vrtca, ne da bi bili s tem sami finančno kakorkoli obremenjeni.

Z namenitvijo dohodnine boste neposredno pomagali otrokom vrtca, saj bomo z dodeljenimi sredstvi otrokom iz socialno ogroženih družin pričarali nepozabna doživetja in jim tako polepšali otroštvo.

Dve možnosti, kako lahko skladu Vrtca Andersen lahko namenite del dohodnine:

  • Preko sistema e-Davki na:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo oziroma preko aplikacije e-davki na mobilnih napravah.

  • Izpolnite spodnji obrazec s svojimi podatki. Obrazec natisnite in podpisanega odnesite pošljete ali prinesete v vrtec, v tajništvo ali vaši vzgojiteljici, ter ga bomo posredovali na davčni urad.