Sklad vrtca

Sklad Vrtca Hansa Christiana Andersena je bil ustanovljen leta 2000. Sklad se polni z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi (starši in delavci pridobivamo sponzorje in donatorje), iz humanitarnih projektov v vrtcu ter zadnjih nekaj let z božično novoletnimi aktivnostmi (prodaja na sejmih, gledališke predstave za otroke). Bistveni del sredstev pridobimo z izkupičkom našega največjega skupnega projekta, ki ga organiziramo v vrtcu, to je Živ-Žav.

S sredstvi sklada upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo 4 starši in 3 delavci vrtca. Sestajajo se ob večjem številu vlog in presojajo vloge. Prošnje za sklad oddajo strokovne delavke vrtca oziroma drugi delavci vrtca. 

Novost od leta 2022 je, da je sklad upravičenec za 0,3% dohodnine vsakoga, ki podpre sklad in odda obrazec na namenitev dohodnine na FURS. 

Dve možnosti, kako lahko skladu Vrtca Andersen lahko namenite del dohodnine:

  • Preko sistema e-Davki na:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo oziroma preko aplikacije e-davki na mobilnih napravah.

  • Izpolnite spodnji obrazec s svojimi podatki. Obrazec natisnite in podpisanega odnesite pošljete ali prinesete v vrtec, v tajništvo ali vaši vzgojiteljici, ter ga bomo posredovali na davčni urad.

 

Sredstva sklada se namensko porabijo za financiranje bivanja otrok v naravi (letovanj in zimovanj) iz socialno ogroženih družin. Obstaja tudi možnost delnega subvencioniranja letovanj in zimovanj, tako da se otroku po potrebi dodeli le delni znesek. Del sredstev sklada pa je namenjen projektom znotraj vrtca, ki nadgrajujejo delo v vrtcu in pomenijo izboljšanje bivanjskih razmer in bogatenje programov. Tako smo financirali nakup fotoaparatov, plavalnih desk, smuči in smučarske opreme, rolerjev, dežnih plaščev, tekaških smuči in pancerjev, smučarskih kombenizornov za otroke, športne opreme za vse enote, knjig za družine in čelad za različne športne dejavnosti.

Ponosni smo, da je sklad v letih delovanja poleg financiranja navedenih aktivnosti doslej omogočil bivanje v naravi več kot 800 otrokom, ki sicer zaradi slabih socialnih razmer v družini takšnega druženja s svojimi sovrstniki ne bi bili deležni.

To so vsekakor podatki, ki razveseljujejo in pomenijo, da delamo dobro. Prizadevali si bomo, da bo polnjenje skladovega mošnjička še naprej tako uspešno, kot je bilo doslej.