Sklad vrtca

Sklad Vrtca Hansa Christiana Andersena je bil ustanovljen leta 2000. Sklad se polni z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi (starši pridobivajo sponzorje in donatorje), iz humanitarnih projektov v vrtcu ter zadnjih nekaj let z božično novoletnimi aktivnostmi (prodaja novoletnih voščilnic, gledališka predstava za otroke). Bistveni del sredstev pa pridobimo z izkupičkom našega največjega skupnega projekta, ki ga organiziramo v vrtcu, to je Živ-Žav.

S sredstvi sklada upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo 4 starši in 3 delavci vrtca. Sestajajo se ob večjem številu vlog in presojajo vloge. Prošnje za sklad oddajo strokovne delavke vrtca oziroma drugi delavci vrtca. 

Sobota v juniju ali zadnja v maju je v našem vrtcu rezervirana za Živ-Žav, ki ga organiziramo že od leta 2001. S skupnim sodelovanjem in izredno angažiranostjo staršev, strokovnih delavk in drugih zaposlenih v vrtcu izpeljemo družabni dogodek, na katerem so organizirane ustvarjalne delavnice za otroke in raznovrstni zanimivi kotički. Prireditev zaznamuje pestro dogajanje različnih ustvarjalcev in izvajalcev na odru, izvajanje športnih in drugih aktivnosti ter izredno bogat srečelov, ki je najpomembnejši vir za polnjenje našega Sklada.

Sredstva sklada se namensko porabijo za financiranje bivanja otrok v naravi (letovanj in zimovanj) iz socialno ogroženih družin. Obstaja tudi možnost delnega subvencioniranja letovanj in zimovanj, tako da se otroku po potrebi dodeli le delni znesek. Del sredstev sklada pa je namenjen projektom znotraj vrtca, ki nadgrajujejo delo v vrtcu in pomenijo izboljšanje bivanjskih razmer in bogatenje programov. Tako smo financirali nakup fotoaparatov, plavalnih desk, smuči in smučarske opreme, rolerjev, dežnih plaščev, tekaških smuči in pancerjev, smučarskih kombenizornov za otroke, športne opreme za vse enote, knjig za družine in čelad za različne športne dejavnosti.

Aktualni upravni odbor je v sestavi 4 staršev in 3 strokovnih delavk vrtca. To Mateja Grabner, Špela Slana, Martina Gramc in Boštjan Juvan s strani sveta staršev in strokovne delavke Mija Premk, Natalija Majetič in Sabina Kimovec.

Ponosni smo, da je sklad v letih delovanja poleg financiranja navedenih aktivnosti doslej omogočil bivanje v naravi več kot 800 otrokom, ki sicer zaradi slabih socialnih razmer v družini takšnega druženja s svojimi sovrstniki ne bi bili deležni.

To so vsekakor podatki, ki razveseljujejo in pomenijo, da delamo dobro. Prizadevali si bomo, da bo polnjenje skladovega mošnjička še naprej tako uspešno, kot je bilo doslej.
Fundacija za otroke vrtca Hansa Christiana Andersena Fundacija za otroke vrtca Hansa Christiana Andersena

Draveljska 46, 1000 Ljubljana

Transakcijski račun: IBAN SI56 0201 3025 9666 491
Davčna številka: SI 25422391