Erasmus +

Erasmus+ 2023, Ključni ukrep 1, akcija Mobilnost osebja v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institucije:

Projekt »PREMIK V GLAVI«

V okviru programa Erasmus+ 2023 bo v Vrtcu Andersen od 2. oktobra 2023 do 1. aprila 2025 potekal mednarodni projekt z naslovom PREMIK V GLAVI – CHANGING MINDSETS.

Naslov projekta odraža začetek poti k zagotavljanju vključujočega okolja za vse otroke v vrtcu. Nove okoliščine, da imamo v vrtcu bistveno večjo raznolikost družin, nas je pripeljala do potrebe poglabljanja področja inkluzije. S projektom bomo dosegli strokovno in osebnostno rast zaposlenih, nova znanja, spretnosti, preko mednarodnega sodelovanja bomo razširili obzorje inkluzije, pridobivali izkušnje s tujci in presegli slovensko prakso inkluzivne pedagogike.

V projektu bomo sodelovali z vrtci iz Estonije, Finske, Danske in Češke. Preko vsebine projekta in sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) bomo zaposleni dobili vpogled v primere dobre inkluzivne prakse, izkušnje z vključevanjem otrok in družin, ki jih bomo analizirali in povezali z lastno prakso.

V projektni skupini, ki se srečuje enkrat mesečno, sodeluje 18 oddelkov vrtca, iz vseh 6 enot, s strani vodstva pa ravnateljica in svetovalna delavka. Projektna skupina bo svoje ugotovitve in nove prakse predstavljala tudi širše ter posredno prenašala tudi v oddelke, ki ne bodo vključeni v projekt.

Temeljni cilji projekta:

  • S strokovnimi delavci bomo pridobivali nova znanja, izkušnje, metode dela z otroki in starši ter utrjevali vključujočo prakso v oddelkih. Presegali bomo osebne predsodke in se učili sprejemati drugačnost. Razvili bomo protokole pomoči za hitrejše vključevanje otrok.
  • Za otroke bomo pripravili vključujoče psihosocialno in fizično okolje ter jih spodbujali k participaciji.
  • Starše bomo izobraževali in spodbujali k vključevanju v vrtčevske dejavnosti, spodbudili mreženje med starši in poudarili pomen prisotnosti otrok v vrtcu.

Doseči želimo celostno vključujoč vrtec, kjer se vsaka oseba počuti pomembno, vključeno in ima možnost vplivanja.

V oktobru smo izvedli prvi obisk vrtca v Estoniji. Več si lahko preberete tukaj

Nadgradnjo lastnih praks, delo na inkluziji, pridobivanje novih znanj in izkušenj ter jezikovnih kompetenc smo nadaljevali na 'sledenju na delovnem mestu' v vrtcu na Češkem. Več si lahko preberete tukaj