Živ Žav

Živ Žav 2020

Zaradi razglašene epidemije in prepovedi združevanja množic na javnih mestih bo junijski Živ Žav 2020 odpadel. 

Letos bo odpiranje vrtca po 9 tednih nadomestilo Živ Žav, saj bomo obdobju ponovnih snidenj in novega grajenja Andersenove skupnosti dali pomen in pozornost enakovreden energiji in vnemi, ki jo izrazimo na vsakoletnem Živ Žavu. 

ŽIV ŽAV 2019 ŽIV ŽAV 2019

Delavci vrtca se v sodelovanju s starši z različnimi aktivnostmi trudimo nadgraditi obstoječe vzgojno-izobraževalne programe in omogočiti vsem otrokom kakovosten in prijazen vrtec. Osrednja aktivnost, ki jo v letu 2019 organiziramo že 18. leto, je Andersenov dobrodelni Živ Žav.