Zdravje

Za vrtčevo okolje je ključno, da ga obiskujemo le zdrave osebe, kar pomeni zdravi otroci, delavci in starši. V primeru simptomov katerekoli bolezni naj otrok ostane doma in se posvetujte s pediatrom oziroma ga pripeljite v vrtec šele, ko je zdrav. To je v prvi vrsti v dobrobit bolnega otroka, saj težko sledi ritmu vrtca. Poleg tega se z zdravim okoljem izognemo ponavljajočim okužbam in množični odostnosti otrok in odraslih. 

Računamo na odgovornost odraslih, da bomo s skupnimi močmi zagotavljali zdravo vrtčevo okolje. 

Okužbe otrok - priporočila

Objavljeni so izvlečki priporočil za lažje in hitrejše ukrepanje ob pojavu bolezni.