Vpis v vrtec 2021/22

Do 15. marca smo prejeli 213 vlog za vpis v naš vrtec. Komisija za sprejem otrok je vloge obravnavala na seji dne 30. 3. 2021.

Obvestila o sprejemu otroka oziroma uvrstitvi na čakalni seznam so bila poslana staršem. Otroci, ki v vrtec niso bili sprejeti, so razporejeni na čakalni seznam, objavljen spodaj. 

Vrtec sprejme otroke po vrsti s prednostnega seznama glede na število prostih mest za novo šolsko leto, le-teh je za I. starostno obdobje 148, za II. 24 in za oddelek s prilagojenim programom 2.

Na čakalni seznam je bilo razporejenih 40 otrok I. starostnega obdobja. Ko se naknadno sprostijo mesta v vrtcu (zaradi odpovedi oziroma izpisov), sprejemamo otroke s čakalnega seznama.

Čakalni seznami vrtcev se v drugi polovici maja združijo v centralni čakalni seznam MOL,  ki ga bomo objavili tudi na naši spletni strani.