Vpis v krajši program vrtca

V našem vrtcu razpisujemo možnost obiskovanja KRAJŠEGA PROGRAMA. Le-ta je namenjen otrokom med 5. in 6. letom starosti, ki bodo s 1. septembrom 2023 vstopili v prvi razred osnovne šole in še ne obiskujejo vrtca. 

Program bo potekal v prostorih našega vrtca, v popoldanskem času, dvakrat na teden. Program je za vse starše povsem brezplačen, financiran s strani Ministrstva za šolstvo. 

Naša želja je, da bi pred vstopom v šolo prav vsak otrok obiskoval vrtec vsaj v manjšem obsegu, saj na ta način poskrbimo za lažji prehod v šolo. Otrok bo uspešneje navezoval prve stike s sošolci, osvojil novo okolje in imel večje možnosti za učne uspehe.

Za več informacij ali oddajo priložene vloge za vpis otroka se obrnite na svetovalno delavko vrtca Nadjo Beguš - nadja.begus@vrtecandersen.si ali pokličite na 01/583 82 18.