Vpis v krajši program vrtca

Krajši program  je namenjen otrokom med 5. in 6. letom starosti, ki bodo s 1. septembrom 2021 vstopili v prvi razred osnovne šole in še ne obiskujejo vrtca. Program je za vse brezplačen (tudi za tujce).  Vpis bo potekal 15. in 16. aprila 2021, med 8. in 15. uro. Pošljite vlogo za vpis, pokličite ali se najavite na obisk  v vrtcu. Vsi kontaktni podatku so v nadaljevanju in priponkah. 

Naša želja je, da bi pred vstopom v šolo prav vsak otrok obiskoval vrtec vsaj v manjšem obsegu, saj na ta način poskrbimo za lažje všolanje. Otrok bo uspešneje navezoval prve stike s sošolci, osvojil novo okolje in imel večje možnosti za učne uspehe. Starši lahko v ta program vpišejo tudi mlajše bratce in sestrice, ki so že dopolnili štiri leta, saj za mlajše program ni primeren. Pogoj za vpis je, da otroci še ne obiskujejo vrtca.

Starši pošljete vlogo za vpis otroka v krajši program na elektronski naslov nadja.begus@vrtecandersen.si,  pokličete na 01/583 82 11 ali se najavite na obisk  v vrtcu.

Staršem priporočamo, da otroka vpišejo v vrtec, ki jim je najbližje glede na lokacijo njihovega prebivališča in izbrane osnovne šole, v katero so vpisali svojega otroka, ni pa to obvezno. Če družini v najbližjem vrtcu razpisani čas in kraj izvajanja krajšega programa ne bo ustrezal, lahko vpisnico pošljejo v enega od ostalih treh vrtcev, ki razpisujejo krajši program.

Oglejte si tudi priloženo Povabilo, kjer je več podatkov o programu in vrtcih, ki ga izvajamo. Navedene so tudi šole, ki so v naši bližini.