Vpis v krajši program

V Vrtcu Andersen razpisujemo možnost obiskovanja krajšega programa. Program je namenjen otrokom med 5. in 6. letom starosti, ki bodo s 1. septembrom 2024 vstopili v prvi razred osnovne šole in še ne obiskujejo vrtca. 

Program bo potekal v enoti Marjetica, Bitenčeva ulica 4, v popoldanskem času in je za vse starše povsem brezplačen. 

Za več informacij ali oddajo vloge za vpis otroka se obrnite na svetovalno delavko vrtca

Nadjo Beguš - nadja.begus@vrtecandersen.si ali pokličite na 01/583 82 18.