Vizija in vrednote

Spoštujemo različnost, cenimo in spodbujamo ustvarjalnost - skupaj rastemo.

Vizija vrtca:

 • Spoštujemo različnost: Že sam vrtec je v šestih različnih enotah, cilje kurikula dosegamo z različnimi metodološkimi pristopi, v vrtcu bivamo različni posamezniki, z različnimi potrebami, pričakovanji, kulturami, nacionalnostmi, jeziki itd. Prav zato, ker je naš vrtec stičišče takšne različnosti, je pomembno, da so medsebojni odnosi spoštljivi.
 • Cenimo in spodbujamo ustvarjalnost: vedno težimo k temu, da bi naredili nekaj več, iščemo nove poti, da bi otrokom zagotovili čim več možnosti za optimalni razvoj. Ob tem smo ustvarjalni, skrbimo za svojo osebno ter profesionalno rast.
 • Skupaj rastemo: rastemo iz malih v velike, v bolj izkušene in strokovne. Ne ustrašimo se novih izzivov ali preprek na poti.

 

IZJAVA O POSLANSTVU ANDERSENOVEGA VRTCA

 1. Naša najpomembnejša naloga je - ustvarjati in ohranjati varno, spodbudno, zdravo in prijazno okolje za  otroke v starosti  od enega leta do vstopa v šolo.
 2. Vsak otrok mora biti v vrtcu opažen in sprejet. Posebno skrb namenjamo otrokom s posebnimi potrebami ( v razvojnih oddelkih in integriranim v redne oddelke, tudi nadarjenim otrokom).
 3. Naše delo temelji na znanju in izkušnjah. Najpomembnejše je dobro poznavanje značilnosti razvoja predšolskih otrok ter upoštevanje individualnih razlik med otroki.
 4. V skladu s Kurikulom za vrtce ustvarjamo možnosti za različne dejavnosti otrok ter tako prispevamo k njihovemu telesnemu in duševnemu razvoju. Vsem otrokom v vrtcu zagotavljamo  možnosti za optimalen razvoj.
 5. Otroke vzgajamo k zdravemu načinu življenja, omogočamo jim veliko gibalno športnih aktivnosti ter bivanja v naravi. Želimo, da naravo vzljubijo in varujejo.
 6. Staršem pomagamo pri vzgoji otrok, poskušamo biti njihovi enakopravni partnerji.  Prizadevamo si za usklajene vzgojne vplive med vrtcem in domom. Starši  s svojim aktivnim sodelovanjem bogatijo naše delo.
 7. Delujemo v smeri demokratizacije medsebojnih odnosov vseh udeležencev vzgojnega procesa. Ravnamo v skladu z Etičnim kodeksom za delo v vrtcih. Sprejemamo predloge in konstruktivno kritiko.
 8. Prizadevamo si za visok standard naših storitev. Za posodobitev naših prostorov, opreme in igrač namenjamo vsa razpoložljiva sredstva, pridobivamo pa tudi donatorje izmed staršev otrok in organizacij v okolju.
 9. Sprejemamo filozofijo neprestanega razvoja in napredka vseh in vsakogar v vrtcu za doseganje čim večje strokovnosti in etičnosti našega dela.
 10. Za pomoč pri uresničevanju zastavljenih ciljev in nalog si prizadevamo pridobiti  tudi dobre zunanje sodelavce - posameznike in institucije.
Delavcem naklonjen vrtec

Ponosni smo, da smo bili prvi vrtec v Sloveniji s certifikatom Družini prijazno podjetje, ki smo ga pridobili leta 2013 in ga ohranjali do leta 2023. Utrdili smo ugodnosti za sodelavce vrtca in jih ohranjamo tudi po zaključku certifikata. 

Eko vrtec

Od leta 2018 pri nas plapola zelena zastava, ponos, da smo ekološko naravnani. Ekologija je naša prednostna naloga že desetletje.

Gozdni vrtec

Smo del Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ker raziskujemo in razvijamo pedagogiko, ki poteka v naravnem okolju oz. le tega vključuje v prostore vrtca.

Varna točka

Smo ena od UNICEF-ovih varnih točk. To so različni javni prostori, v katerih so prisotni ljudje, ki nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. 

LGBT prijazno podjetje

Smo ena od ljubljanskih zavodov in organizacij, ki je prijazna do LGBT skupnosti. Nosimo certifikat LGBT prijazno podjetje, ki je namenjen predvsem ozaveščanju.