Uvod v leto 2021/22

Dobrodošli v 2021/22. Igralnice bodo zaživele in mi smo polni idej in optimizma. 

Starši, ki na novo uvajate otroke v vrtec upoštevajte nasvete in navodila vzgojiteljic. Prvi dan vzgojiteljici oddajte zdravniško potrdilo otroka.

V vrtcu smo lahko le zdravi otroci in odrasli. Dosledno upoštevamo priporočila, kar pomeni, da so v vrtcu obvezne maske, razdalje, razkuževanje, zračenja prostorov in PCT pogoj za zaposlene in starše, ki so prisotni v oddelku ob uvajanju in na sestankih vrtca.  

Za dietno prehrano otrok se obrnite na org. prehrane prek e-pošte prehrana@vrtecandersen.si . 

Starši morate nositi masko, ko ste v prostorih vrtca. Ob vstopu v vrtec in igralnico morate razkužiti roke. Ko boste v oddelku uvajali imejte stik le s svojim otrokom. Vzdržujte primerno razdaljo do ostalih otrok in odraslih. Vstop v igralnico je dovoljen v copatih oziroma čisti obutvi.  V vrtec lahko prihajajo le zdravi otroci, starši in zaposleni. Sproti obveščajte vzgojiteljici o odsotnostih otroka zaradi bolezni ali počitnic.  Skladno z  Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, objavljenim 23. 8. 2021 v Ur. l. RS, št.132/21, velja PCT pogoj (preboleli – cepljen – testiran 1x tedensko) za starše, ki uvajate. PCT pogoj bo veljal tudi za vse prisotne na roditeljskih sestankih in drugih sestankih v vrtcu. Ohranjamo zaupanje v odgovornost vseh za zdravo okolje našega vrtca. Vrtec ni in žal tudi ne bo absolutno varno okolje, kjer bi se lahko povsem izognili okužbam z boleznimi, a z nekaterimi vedenji tveganja zmanjšujemo in se bomo vsakodnevno odzivali na situacije.

Dežurne sobe v enotah bodo delale od jutranjega odprtja enote do 7. ure oziroma 7:30 in od 16. ure do zapiranja enote.

Septembra bosta enoti Andersen in Marjetica bosta poslovali od 6:15 – 17:00; enota Lastovica od 6:30 do 17. ure; enoti Krtek in Palčica od 6:30 do 16:30 in enota Polžek od 7. ure do 16:30. Primernost poslovalnega časa vsake enote bomo tekom septembra preverili in ga po možnosti ustrezno spremenili.

Soodgovorni smo vsi odrasli, zaposleni in starši, zato vas pozivam k upoštevanju dogovorov in redni komunikaciji.