Svetovni dan hrane

16. oktober je Svetovni dan hrane. Za zagotavljanje rasti in razvoja otroka v obdobju odraščanja je kakovostna in uravnotežena prehrana izrednega pomena. Prehranjevalne navade se izoblikujejo že v otroštvu in jih je kasneje, v odraslem obdobju, veliko težje spremeniti. Za otrokove prve izkušnje s hrano imajo pomembno vlogo predvsem starši, ki lahko s svojim zgledom odločilno vplivate na njihov razvoj.

Ker je prehrana eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje vam v nadaljevanju predstavljamo krajši nabor osnovnih informacij o zdravem prehranjevanju, ki so ga pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (priponka spodaj).

Za vprašanja in podrobnejše informacije se lahko obrnete na naši organizatorici prehrane in zdravstveno higienskega režima, ki vam bosta z veseljem pomagali priti do ustreznih odgovorov.