Svetovalna služba

Nadja Beguš, univ. dipl. ped.
tel.: 01/583-82-18
e-pošta: nadja.begus@vrtecandersen.si 
sedež: enota Andersen, Rašiška 7

Lili Kodelja, univ. dipl. soc. del. 
tel.: 01/583-82-11
e-pošta: lili.kodelja@vrtecandersen.si 
sedež: enota Andersen, Rašiška 7

Temeljna naloga svetovalne službe v vrtcu je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu.

Svetovalna delavka pomaga in sodeluje z vsemi v vrtcu; otroki, starši, vzgojiteljicami, pomočniki vzgojiteljic, vodstvom vrtca ter po potrebi z zunanjimi institucijami. Prizadevamo si, da bi odrasli otroke, med njimi tudi vašega, bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete, če:

  • potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec,
  • potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo,
  • se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju,
  • potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza oz. ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge socialne, zdravstvene, ekonomske stiske v družini …)
  • potrebujete pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje oz. prekomerno zadrževanje blata, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo)
  • potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami,
  • potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka,
  • se želite vključiti v različne aktivnosti vrtca,
  • oziroma potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte. 

Šola za starše Šola za starše

V našem vrtcu že več kot desetletje poteka Šola za starše. Gre za eno izmed oblik sodelovanja s starši, kjer se skupaj s priznanimi strokovnjaki s področja predšolske vzgoje pogovarjamo o razvoju in vzgoji otrok, izmenjujemo izkušnje ter iščemo odgovore na različna vprašanja in dileme staršev.

Svet staršev

Predsednik sveta staršev: Jan Šajn

Lepo je svoje otroke voditi v vrtec, kjer se pretaka toliko dobre energije. Iskreno občudovanje vsem, ki ste v preteklosti s svojim delom izpolnili dosežene rezultate.

Otroci s posebnimi potrebami

Januarja 2019 se je začel izvajati ZAKON O CELOSTNI ZGODNJI OBRAVNAVI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI. Z novim zakonom naj bi otroci prejeli pomoč prej, starši pa vse potrebne informacije na enem mestu.