Svetovalna služba

Temeljna naloga svetovalne službe v vrtcu je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom, staršem, vzgojiteljem in njihovim pomočnikom, vodstvu vrtca in po potrebi z zunanjimi institucijami. 

Po nasvet, pomoč, pogovor se obrnite na naši svetovalni delavki:

Nadja Beguš, univ. dipl. ped.
tel.: 01/583-82-16
e-pošta: nadja.begus@vrtecandersen.si 
sedež: enota Andersen, Rašiška 7

Hana Kerin
tel.: 01/583-82-16
e-pošta: hana.kerin@vrtecandersen.si
sedež: enota Andersen, Rašiška 7

S svetovalno delavko se lahko posvetujete, če:

  • potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec,
  • potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo,
  • se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju,
  • potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza oz. ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge socialne, zdravstvene, ekonomske stiske v družini …)
  • potrebujete pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje oz. prekomerno zadrževanje blata, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo)
  • potrebujete pomoč pri postopkih za pridobitev dodatne strokovne pomoči in v postopkih obravnave otroka s posebnimi potrebami,
  • potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka,
  • se želite vključiti v različne aktivnosti vrtca,
  • oziroma potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte. 

Otroci s posebnimi potrebami

Januarja 2019 se je začel izvajati ZAKON O CELOSTNI ZGODNJI OBRAVNAVI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI. Z novim zakonom naj bi otroci prejeli pomoč prej, starši pa vse potrebne informacije na enem mestu.