Svetovalna služba

Nadja Beguš, univ. dipl. ped.
tel.: 01/583-82-18
e-pošta: nadja.begus@vrtecandersen.si 
sedež: enota Andersen, Rašiška 7

Lili Kodelja, univ. dipl. soc. del. 
tel.: 01/583-82-11
e-pošta: lili.kodelja@vrtecandersen.si 
sedež: enota Andersen, Rašiška 7

Temeljna naloga svetovalne službe v vrtcu je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu.

Svetovalna delavka pomaga in sodeluje z vsemi v vrtcu; otroki, starši, vzgojiteljicami, pomočniki vzgojiteljic, vodstvom vrtca ter po potrebi z zunanjimi institucijami. Prizadevamo si, da bi odrasli otroke, med njimi tudi vašega, bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete, če:

  • potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec,
  • potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo,
  • se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju,
  • potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza oz. ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge socialne, zdravstvene, ekonomske stiske v družini …)
  • potrebujete pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje oz. prekomerno zadrževanje blata, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo)
  • potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami,
  • potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka,
  • se želite vključiti v različne aktivnosti vrtca,
  • oziroma potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte. 

Uporabna literatura za starše Uporabna literatura za starše

Tukaj boste našli nabor ustrezne literature o vzgoji, starševstvu, razvoju in učenju vaših malčkov. 

 

Otroci s posebnimi potrebami Otroci s posebnimi potrebami

Januarja 2019 se je začel izvajati ZAKON O CELOSTNI ZGODNJI OBRAVNAVI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI. Z novim zakonom naj bi otroci prejeli pomoč prej, starši pa vse potrebne informacije na enem mestu.

Izzivi vzgoje - strokovni prispevki za starše Izzivi vzgoje - strokovni prispevki za starše

Strokovni prispevki so povzetki iz različne stokovne literature, ki so v pomoč staršem pri izzivih predšolskega obdobja. Za več informacij o posamezni tematiki oziroma za individualno pomoč pri vzgoji doma se obrnite na našo svetovalno službo. 

Šola za starše Šola za starše

V torek, 29. 9. 2020, ob 17. uri, vabljeni v telovadnico enote Marjetica na prvo srečanje z naslovom POMEN DRUŽINE NA VZGOJO OTROK. Z nami bo dr. Tadeja Nemanič Milivojevič, Imago terapevtka. 

Pridružite se nam, prisluhnite, vprašajte in razpravljajte o zanimivi temi, izmenjali si bomo izkušnje ter odgovorili na vsa vaša vprašanja in dileme. 

Povezava do več informacij