Svet vrtca

Svet vrtca je sestavljen iz petih predstavnikov delavcev, 3 predstavnikov staršev in 3 predstavnikov ustanovitelja, kar pomeni, da šteje 11 članov. Aktualni svet vrtca je bil konstituiran 11. novembra 2020. 

Predsednica sveta vrtca je Alenka Lovišček Stojanovič. 

Predstavniki delavcev so Fatima Ahmetović, Tina Zalezina, Irena Nakič, Ines Sakač in Petra Zidanšek. 

Predstavniki staršev so Špela Lakota Jeriček, Uroš Križanec in Peter Mesarec. 

Predstavniki občine - ustanovitelja so Alenka Lovišček Stojanović, Andrej Počervina in Emilija Miloš Mitrović.