Svet staršev

Svet staršev sestavlja po en predstavnik oddelka, torej ima svet staršev 43 članov. Predsednik sveta staršev je Jan Šajn, predstavnik oddelka enote Andersen. Osrednja naloga predstavnikov je vez med vodstvom vrtca in starši oddelka. Svet staršev spremlja delo vrtca, daje pobude za novosti, daje soglasje k nadstandardnemu programu, sodeluje pri raznolikih akcijah za sklad vrtca in skupaj z vodstvom vrtca skrbi za razvoj vrtca v dobrobit otrok. 

"Lepo je svoje otroke voditi v vrtec, kjer se pretaka toliko dobre energije. Iskreno občudovanje vsem, ki ste v preteklosti s svojim delom izpolnili dosežene rezultate.

Živimo v času, ko nekatere reči niso vsem samoumevne. Sklad vrtca Andersen deluje z namenom, da izravna različna socialna okolja pri vseh aktivnostih v vrtcu. Delovanje sklada je zelo uspešno, pričakovati pa je, da se bo zaradi splošne situacije v prihodnje zmanjšal delež doniranih sredstev. Verjamemo, da lahko potrebna sredstva uravnotežimo s povečanjem različnih aktivnosti, kjer bomo starši prispevali svoje delo.

Veliko je staršev, ki bi radi pomagali, pa svoje pomoči “ne znajo prav ponuditi”. Zato bi želeli znotraj posameznih skupin pridobiti kontakte (elektronski naslov in telefonska številka) staršev, ki bi radi sodelovali pri različnih projektih.

Iščemo vse, ki so pripravljeni nameniti uro ali dve na mesec za pomoč pri izvedbi projektov v vrtcu ali doma; napisati plakat, izrezati kakšno reč iz kartona, oblikovati iz lesa, speči piškote in podobno.

V naši širši družbi je včasih zaznati pomankanje solidarnosti in iskrenega čuta za sočloveka. Prepogosto pogrešamo preproste vrednote. Verjamem, da smo lahko z dobrim delom pravi zgled za naše najmlajše.

Da bi nadaljevali dobro prakso in še naprej uresničevali zastavljene cilje, vas vabim k aktivnemu sodelovanju:

  • pri nadaljevanju in izvedbi že vpeljanih projektov (spomladanski Živ-žav),
  • pri ustvarjanju morebitnih novih projektov (priprava vsebin elektronskih novic, osveščanje in izobraževanje o varnosti v prometu; prodaja in nakup otroških voščilnic ipd.),
  • in podajanju pobud za nove aktivnosti.

Tudi v letošnjem letu se bomo starši aktivno zavzemali za dobro počutje naših malčkov. Še naprej bomo skrbeli, da se bodo lahko vsi otaroci udeleževali vseh aktivnosti v sklopu vrtca. Z dobro voljo je marsikaj mogoče!"

predsednik sveta staršev