Sklad omogoča izposojo smuči

Ker letos ne bo zimskih bivanj v naravi smo smučarsko opremo ponudili na izposojo družinam. Opremo za 26 družin omogoča sklad, ki s pomočjo vaših donacij ponavadi zagotovi udeležbo vseh otrok našega vrtca na bivanjih v naravi.