Prvi roditeljski sestanki

Vzgojiteljice vas bodo, med 19. 9. in 4. 10., povabile na roditeljski sestanek, kjer boste izvedeli kakšen je letošnji načrt dela oddelka in se pogovorili o nadstandardnih dejavnostih v II. starostnem obdobju. Želimo si, da se sestankov udeležite in soustvarite to vrtčevo leto.