Programi po trajanju

  • dnevni program traja od 6 do 9 ur dnevno,
  • poldnevni program traja od 4 do 6 ur dnevno.

Dnevni programi potekajo po vseh enotah, poldnevne pa zaenkrat ne organiziramo, saj ni prostorskih možnostmi v enotah.

Poslovalni čas oz. izvajanje posameznega programa, dnevnega in poldnevnega, načrtujemo za vsako šolsko leto posebej v letnem delovnem načrtu vrtca. Izhodišče za načrtovanje so večinske potrebe staršev vključenih otrok.