Program za otroke s posebnimi potrebami

Program poteka v  razvojnem oddelku v enoti Krtek. Poleg tega so posamezni otroci s posebnimi potrebami integrirani tudi v ostale oddelke naših enot.

Za vključitev in spodbujanje razvoja je potrebno za vsakega otroka pripraviti ustrezne pogoje, za kar je zadolžena strokovna skupina vrtca, ki je sestavljena iz ravnateljice, strokovnih delavcev oddelka, svetovalne delavke - pedagoginje, strokovne delavke za dodatno pomoč, pomočnice ravnateljice in občasno fizioterapevtke.

Za vse informacije glede otrok s posebnimi potrebami kontaktirajte svetovalno delavko Nadjo Koncilja na telefon   01/ 583 82 18 ali e-naslov nadja.koncilja@vrtecandersen.si.