Program glede na starostna obdobja

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

  • prvo obdobje - otroci v starosti od enega do treh let,
  • drugo obdobje - otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih. Otroci so lahko razporejeni v naslednje vrste oddelkov:

  • starostno homogene oddelke - otroci enake starosti - razpon enega leta,
  • starostno heterogene oddelke - otroci različne starosti od 1 do 3 ali od 3 do 7 let
  • kombinirane oddelke - otroci različne starosti od 1 do 6 let.
Vpliv starostno heterogenih skupin na otrokov razvoj

Na različnih področjih otrokovega razvoja imajo takoj po rojstvu ključno vlogo starši, ki zanj skrbijo in od katerih je otrok popolnoma odvisen. Z otrokovim odraščanjem pa se delež druženja otroka z odraslimi zmanjšuje in otrok vedno več časa preživi v družbi z drugimi otroki. Otroci pomembnih izkušenj ne pridobijo le v odnosu s svojimi vrstniki, ampak tudi z otroki, ki so starejši ali mlajši od njih. Na slednje zaradi pretiranega poudarjanja pomena druženja z vrstniki in starostne delitve otrok v šolskem in predšolskem sistemu, pogosto pozabljamo.