Prehrana in zdravje

Veliko skrb posvečamo varovanju in ohranjanju zdravja otrok in odraslih. 

Ob tem sodelujemo z vzgojitelji, starši, zdravstvenimi ustanovami in osebnimi zdravniki. Ob pojavu infekcijskih obolenj upoštevamo navodila ZZV-Ljubljana. Velikokrat jih poprosimo tudi za strokovni nasvet. V vrtcu nudimo strokovno prvo pomoč (medicinske sestre-vzgojiteljice). Otrokom želimo, da je bivanje v vrtcu varno, zdravo in prijazno.

Skrbimo za zdravo prehranjevanje - z načrtovanjem ustreznih jedilnikov, izborom kvalitetnih, zdravju prijaznih, varovalnih živil, zdravo in skrbno pripravo hrane ter kulturno ponudbo le-te. V naših kuhinjah pripravljamo tudi dietno prehrano po navodilih pediatra. S šolskim letom 2002/03 smo pričeli s postopnim uvajanjem HACCP programa.

Vzdržujemo čisto, varno in zdravo bivalno okolje - kar zajema osebno higieno, higieno prostorov, opreme, igrač in perila. Posebno skrb posvečamo zračenju prostorov.

Otrokom omogočamo veliko gibanja, razvijanja spretnosti ter bivanja na zraku-tako na igriščih vrtca, kot tudi na sprehodih, izletih, letovanjih...

Za vse podrobnosti glede zdravja in prehrane otrok ter posebnosti s področja zdravstveno higienskega režima v našem vrtcu, naju poiščite in z veseljem vam bova pomagali.

Za informacije in dogovore kontaktirajte:

Prehrana

V vrtcu kuhamo za otroke od 11. meseca do 7. leta. Jedilniki so prilagojeni otrokovi starosti in skladni s prehranskimi smernicami za predšolsko obdobje.

Vsa hrana se pripravlja in kuha dnevno. Živila so sveža, saj jih dobavitelji pripeljejo vsako jutro. V jedilnike vključujemo veliko sezonskih, ekoloških in lokalnih živil. 

 

Jedilniki

Mesečno pripravljamo jedilnike glede na starostno skupino. Pridružujemo si pravico do sprememb jedilnikov v primeru pomanjkanja posameznega živila, oziroma večjih kadrovskih odsotnosti. 

Zdravje

Za vrtčevo okolje je ključno, da ga obiskujemo le zdrave osebe, kar pomeni zdravi otroci, delavci in starši. V primeru simptomov katerekoli bolezni naj otrok ostane doma in se posvetujte s pediatrom oziroma ga pripeljite v vrtec šele, ko je zdrav. To je v prvi vrsti v dobrobit bolnega otroka, saj težko sledi ritmu vrtca. Poleg tega se z zdravim okoljem izognemo ponavljajočim okužbam in množični odostnosti otrok in odraslih. 

Računamo na odgovornost odraslih, da bomo s skupnimi močmi zagotavljali zdravo vrtčevo okolje.