Prehrana

V vrtcu kuhamo za otroke od 11. meseca do 7. leta. Jedilniki so prilagojeni otrokovi starosti in skladni s prehranskimi smernicami za predšolsko obdobje.

Vsa hrana se pripravlja in kuha dnevno. Živila so sveža, saj jih dobavitelji pripeljejo vsako jutro. V jedilnike vključujemo veliko sezonskih, ekoloških in lokalnih živil. 

 

Kosila kuhamo tudi za zunanje odjemalce, kar pomeni za bližnje ustanove in posameznike iz našega okoliša. Trenutno novih abonentov za kosila ne moremo jemati, zaradi polno zasedenih kapacitet kuhinj.  

Zanimivi in pomembni podatki o živilih iz katerih pripravimo jedi - analiza leta 2021 (obdobje 1.1. do 31.12. 2021):

31% živil iz shem kakovosti (upoštevane vse sheme razen ekološka živila) in 19% ekoloških živil.

Iz postopka javnega naročanja živil po načelu kratkih verig naročamo sveže sezonsko sadje, sezonsko zelenjavo, lokalni krompir, vloženo bio zelenjavo, med, sladkovodne ribe, suho sadje in domače mlečne izdelke. Spomladanska pozeba je pustila posledice predvsem na sadju (zelo malo je bilo jagod, češenj, sliv, zgodnjih sort hrušk, pridelka ameriških borovnic ni bilo). Kljub zmanjšanem obsegu ponudbe smo preko kratkih verig naročili živila v obsegu 14,6% vrednosti vseh nabavljenih živil (po ZJN-3 ne smemo preseči 20% vrednosti). Pri preračunu količine živil, dobavljenih preko kratkih verig, pa obseg znaša 19,7% glede na vso količino živil.

V letu 2021 smo porabili 49770 jajc slovenskega porekla, od tega jih je 40,5% ekološkega porekla.