Praznujemo 1. Dan slovenskega športa

Gibalne aktivnosti urimo dan za dnem in lahko bi rekli, da smo mali športniki. Iz tega razloga z velikim veseljem in ponosom, s tekom in glasnim navijanjem, praznujemo 1. Dan slovenskega športa. 

Redna telesna dejavnost je izjemnega pomena za zdravje, ki je skupaj z duševnim zdravjem najpomembnejša sestavina zdravega življenjskega sloga. Tega se Andersenovi dobro zavedamo, zato smo veliko zunaj, urimo gibalne veščine in uživamo v športnih aktivnostih. 

Zanimivosti glede Dneva slovenskega športa najdete na https://danslovenskegasporta.si/