Poslovanje od 1.4.

Skladno z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Ur.l. št.47/2021) in okrožnico MIZŠ, z dne 29. 3. 2021, se od 1. do 11. 4. v vrtcu izvede nujno varstvo za otroke, kjer starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, predloži potrdilo delodajalca. Več o kriterijih za potrdilo v priloženih dokumentih.