Podpisovanje pogodb in sestanek

12.05.2020

Od ponedeljka, 8. junija poteka podpisovanje pogodb s starši, ki vključujete svoje otroke z novim šolskim letom. Podpisovanje bo vsak dan med 13. in 15. uro, v tajništvu na Rašiški 7. Za več informacij lahko pokličete na 01/583 82 11.

V torek, 9. junija, ob 16:30 in 17:30, bo v enoti Marjetica, v telovadnici, uvodni sestanek za starše novih otrok in ob teh sestankih bo možno tudi podpisati pogodbo.  

V kolikor vrtca ne potrebujete nam to čim prej sporočite, da sprejmemo otroke iz čakalnega seznama. 

Sprejeli smo vse otroke II. starostne skupine. Vpisanih otrok I. starostne skupine je bilo več kot je prostih mest za šolsko leto 2020/21, zato 75 otrok še čaka na mesto v vrtcu. Spodaj je objavljen čakalni seznam na podlagi točk posamezne vloge glede na kriterije Odloka o sprejemu otrok v vrtec. Otroke na čakalnem seznamu bomo vključili v vrtec ob odpovedih sprejetih vlog oziroma drugih spremembah, ki bodo sprostile prosto mesto ustrezne starosti.

2. junija je zasedal svet vrtca in obravnaval prispele pritožbe na odločitve komisije za sprejem v Vrtec Andersen. Odgovori sveta Vrtca Andersen na pritožbe so bili poslani 3. junija. 

Starše, ki ste dobili prosto mesto v našem vrtcu smo 3. junija, z dopisom po pošti, povabili k podpisu pogodbe. Starši imate 15 dni časa, da pridete podpisat pogodbo, sicer velja, da mesto zavračate in predajate prosto mesto prvemu na čakalnem seznamu. 

Ob podpisu pogodbe boste seznanjeni z enoto v katero bo vključen vaš otrok. Obvestilo o imenu in priimku bodoče vzgojiteljice vašega otroka, ter njeni dosegljivosti v juliju in avgusti, boste prejeli po pošti konec junija. 

11. junija bo v Ljubljani začel veljati združen, centralni čakalni seznam in ga bomo objavili na tem mestu. Dotlej velja spodanji seznam, ki vključuje le družine, ki so kot prvo izbiro navedle naš vrtec. 

Do konca junija predvidevamo podpis vseh pogodb za leto 2020/21.