Otvoritev igrala Krtek

V enoti Krtek imamo novo večnamensko igralo za mlajše in starejše otroke. Igralo bo omogočalo raznovrstne gibalno družabne izzive. 

Igralo smo kupili s sredstvi sklada vrtca kot nadstandard za vse otroke našega vrtca. Hvala vsem, ki pomagate skladu.