Otroci s posebnimi potrebami

Januarja 2019 se je začel izvajati ZAKON O CELOSTNI ZGODNJI OBRAVNAVI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI. Z novim zakonom naj bi otroci prejeli pomoč prej, starši pa vse potrebne informacije na enem mestu.

Nekaj novosti zakona:

  • Razvojne ambulante po zdravstvenih domovih se bodo preoblikovale v centre za zgodnjo obravnavo, kjer bodo otroka obravnavali različni strokovnjaki in zanj predlagali najustreznejše oblike pomoči,
  • če otrok potrebuje pomoč (to lahko prepoznate starši sami, strokovni delavci ob preventivnih pregledih v okviru zdravstva ali v vrtcu) morajo starši najprej do otrokovega izbranega zdravnika, ki jih nato napoti v center za zgodnjo obravnavo,
  • v centru otroka pregleda zdravnik specialist pediater, ki lahko določi multidisciplinarni tim z namenom diagnostike, ocene zmožnosti in potreb otroka, priprave individualnega načrta pomoči družini itd. 
  • multidisciplinarni tim pripravi načrt pomoči družini oziroma zapisnik, ki je podlaga za nudenje pomoči v vrtcu. 

Vaš otrok bo lahko ali je že vključen: 

  • v predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo - gre torej za t. i. redne oddelke vrtcev ali
  • v predšolsko vzgojo po prilagojenih programih, gre za t. i. razvojne oddelke (pri nas eden v enoti Krtek). Staršem otrok, vključenih v prilagojen program, se lahko povrnejo stroški prevoza iz kraja prebivališča do vrtca in nazaj. 

Možne OBLIKE POMOČI otroku glede na zapisnik centra so prilagoditve prostora, pripomočki, fizična pomoč - pomoč stalnega ali začasnega spremljevalca, pomoč strokovnega delavca za znakovni jezik ali strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z gluhoslepimi, na predlog tima se lahko zniža tudi normativ v skupini v vrtcu.

Glede postopkov pomoči in obeh možnosti programa v našem vrtcu vam svetujemo, da se posvetujete s svetovalno delavko Nadja Beguš (tel: 01/ 583 82 18, e-naslov: nadja.begus@vrtecandersen.si)