Odposlane odločitve komisije za sprejem v vrtec

17.04.2020

V petek, 17. aprila, smo odposlali odločitve Komisije, če je bil otrok sprejet ali ni bil sprejet v naš vrtec. 

Vrtec je sprejel 230 vlog, od tega 197 za I. starostno skupino in 33 za II. starostno skupino. S septembrom lahko sprejmemo 122 otrok I. starostnega obdobja in 40 starejših otrok. 

Obvestila o sprejemu otrok bodo družine prejele v tednu od 20. aprila dalje. Družine imajo zakonsko predpisan rok za pritožbe, če presodijo, da so bile njihove vloge napačno točkovane. O pritožbah bo odločal svet vrtca. Po preteku pritožbenega roka bodo sprejete družine povabljene k podpisu pogodb z vrtcem.  

Za več informacij smo vam na voljo na naslovu lili.kodelja@vrtecandersen.si .