Obogatitveni programi

V vrtcu potekajo obogativeni programi, ki jih vodijo strokovne delavke samostojno ali s sodelovanjem z zunanjimi sodelavci. Strokovnih delavki oddelka, glede na značilnosti otrok in oddelka, na prvem roditeljskem sestanku predlagata vključitev obogatitvenega programa v letni načrt posameznega oddelka staršem. Ob soglasju staršev oddelka se program izvaja. 

Vsako leto v oddelkih poteka pester nabor  obogatitvenih programov in sicer: Eko Vrtec, Mali sonček, Cicban planinec, vključevanje tujega jezika, Zeleni nahrbtnik, plavanje, Kolesarčki, Dobimo se na postaji, Turizem in vrtec, plavanje, zobozdravstvena preventiva, obiski kulturnih ustanov in drugih institucij, Medimedo, Potujemo po svetu, gibanje, knjižničarka, ekologija, Za lepšo Ljubljano, Sonce, Mladi raziskovalci itd.

O vsebinah, poteku in obsegu posameznega programa so starši seznanjeni na roditeljskih sestankih. Programi so odvisni tudi od ponudbe oziroma razpisanih projektov.