Nadstandardni programi - bivanja v naravi

Že preko 30 let v našem vrtcu organiziramo različne oblike bivanj v naravi. Izvajamo jih kot pomemben, nadstandardni del kurikula, kar pomeni, da morajo z njim soglašati starši oddelka, svet staršev in svet vrtca. S pomočjo sklada vrtca zagotavljamo plačilo zimovanj ali letovanj socialno šibkim družinam. Izbiro nastanitvenih baz in časovno omejitev bivanja v naravi izbere in potrdi strokovni kolegij našega vrtca v dogovoru s strokovnimi delavkami in starši.

Z vsemi bazami imamo dobre izkušnje bivanja in so prilagojene predšolskim otrokom.

Strokovne delavke izberejo in predlagajo primerne oblike bivanj v naravi glede na starost in potrebe otrok (izkušnje, primernost baze in programa dejavnosti). Na roditeljskih sestankih se dogovorijo za potrditev le teh oziroma za izbor baz v skladu z normativom.

Organizacijo zimovanj in letovanj zaupamo izbranim in preizkušenim ponudnikom in organizatorjem bivanj v naravi.

Trajanje letovanj/zimovanj je 3 dni za skupine 3-4 letnikov in 5 dni za skupine starejše od 4 let.

Na podlagi izkušenj in možnosti našega vrtca smo sklenili, da je lahko v enem šolskem letu organizirano v skupini:

  • 3 – 4 letnih otrok - 1 bivanje v naravi na leto
  • 4 – 5 letnih otrok - max. 2 bivanji v naravi na leto
  • 5 – 6 letnih otrok - max. 2 bivanji v naravi (tik pred šolo je opcijsko tudi planinski tabor) na leto
  • Heterogene starosti - max. 2 bivanji v naravi (najstarejši otroci planinski tabor) na leto.

Priporočamo naslednje baze glede na starost otrok:

  • 3 – 4 letni otroci - npr.: kmetija, Rakitna
  • 4 – 5 letni otroci - npr.: Logarska dolina, Gozd Martuljek, Umag ali kmetije
  • 5 – 6 letni otroci - npr.: Logarska dolina, Gozd Martuljek, Umag ali Planina pri Jezeru
  • Heterogene skupine - npr.: Logarska dolina, umag, kmetije

Za gibalno ovirane otroke ali otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatnega spremljevalca s pomočjo sredstev MOL ali sklada vrtca zagotovimo spremljevalca.

Organizator letovanja/zimovanja mora predstaviti pogoje v bazi, pripraviti in podpisati mora pogodbo s starši, ki vsebuje natančno specifikacijo cene. V ceni je vključeno bivanje in prehrana otrok, bivanje in dnevne nagrade strokovnega kadra, prevoz, zavarovanje (dodatno je plačilo smučarskih kart po realni porabi) in ponavadi tudi prisotnost medicinskega osebja.

Večkrat se pojavlja vprašanje, kako da so bivanja v naravi v šoli cenejša. V šolah so nekatere oblike zimovanj in letovanj sofinancirane s strani ministrstva, na razpolago pa imajo tudi domove oz. centre šolskih in obšolskih dejavnostih – CŠOD, ki so sofinancirani s strani države in ministrstva in namenjeni šolam.

Nekateri starši otrok, ki odhajajo jeseni v šolo, želijo otroka poslati z vrtcem še v Poreč. Znotraj vrtca smo dogovorjeni tako, da imajo prednost otroci, ki ne odhajajo v šolo. Če kljub temu ostaja kakšno prosto mesto, sprejmemo tudi otroka, ki gre v šolo, vendar mora biti tudi preko poletja vpisan v vrtec (lahko je tudi poletna rezervacija).

Za vsa dodatna vprašanja, pojasnila in nasvete lahko pokličete eno od pomočnic ravnateljice na upravo.