Knjižnica

V našem vrtcu se lahko pohvalimo tudi s knjižnico, ki domuje v enoti Marjetica. Knjižni fond vsebuje različne knjige za otroke, starše in strokovne delavce. Seveda je največ knjig namenjenih prav malim obikovalcem.

Ker se je naša knjižničarka upokojila, nove knjižničarke pa ne moremo zaposliti, smo v fazi reorganizacije poslovanja knjižnice. Imamo zavezo, da širimo bralno kulturo, zato smo prepričani, da bomo našli kompromisno rešitev.