Jedilniki

Mesečno pripravljamo jedilnike glede na starostno skupino. Pridružujemo si pravico do sprememb jedilnikov v primeru pomanjkanja posameznega živila, oziroma večjih kadrovskih odsotnosti.