Jedilniki

Zanimivi in pomembni podatki o živilih iz katerih pripravimo jedi - analiza leta 2020 (obdobje 1.1. do 31.10.):

  • 40% vseh živil je iz sheme kakovosti (kratke verige oz. lokalno)
  • 62% vseh nabavljenih živil je proizvedenih v SLO. V Zakonu o omilitvi posledic corone je navedeno min 50% živil, ki so pri/predelana v Slo.
  • 18,5% vse živil je BIO (Uredba o zelenem javnem naročanju določa min 15% bio živil).
  • Vrednost živil, ki jih naročamo po »kratkih verigah« je 19,5% (ne smemo preseči 20% vrednosti vseh živil, ki jih nabavimo po javnem naročilu).
  • Količino vseh jajc smo izvzeli iz zgornjih podatkov, zaradi načina količinskega štetja. Do 31.10. smo porabili 31730 jajc, vsa so slovenskega porekla, 55% vseh jajc je BIO; na račun količine jajc lahko prištejemo še kak % več pri BIO in tudi pri količini SLO.