Gozdni vrtec

Smo del Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ker raziskujemo in razvijamo pedagogiko, ki poteka v naravnem okolju oz. le tega vključuje v prostore vrtca.

Bistveno je, da nam gozd predstavlja igralnico in vir idej za vsa področja kurikula, pri tem pa razmišljamo o različnih didaktičnih pristopih in težimo k razvoju aktivnih in sodobnih učnih  metod v naravi in z naravo. Ob tem nas zanima kakšen je vpliv narave na zdravje in razvoj otrok ter njihovih vrednot.

Kaj je torej tisto, kar lahko v Sloveniji preoblikuje »navadni vrtec ali šolo« v gozdni vrtec oziroma šolo?

Uporaba bližnjega gozda oz. naravnega okolja, ki ga izberemo na osnovi kriterijev, kot so dostopnost, zdravje in varnost;

  • redni, pogosti obiski gozda (naravnega okolja) tedensko ali štirinajstdnevno za vrtec in mesečno za šole, skozi celo leto;
  • pri dejavnostih upoštevamo zmožnosti otrok in njihove individualne lastnosti;
  • raziskovanje in učenje ima značilnosti odprtega učenja;
  • dobro počutje vseh, tudi pedagoškega osebja, v naravnem okolju.

Več o Mreži gozdnih vrtcev in šol preberite na http://www.gozdnivrtec.si/sl/ .