Gibalni progam Mali sonček, Ciciban planinec

V vrtcu otrokom vsakodnevno omogočamo veliko gibanja – v igralnicah, telovadnici, na terasah in igriščih.

Velik poudarek dajemo stiku z naravo. Otroke popeljemo v naravo v vseh letnih časih - na sprehode, izlete in na večdnevna letovanja.

Izlete in večdnevna bivanja v naravi razpišemo v vsakem šolskem letu posebej. Namenjena so otrokom določene starosti, potrebno pa je dodatno plačilo staršev. Posamezni programi trajajo od 3 do 6 dni. Športne dejavnosti iz programa Mali sonček izvajamo od 2. do 6. leta v sodelovanju z Oddelkom za šport. Zajemajo kotalkanje, rolanje, kolesarjenje, igre z žogo, smučanje, plavanje in izlete.

Program Ciciban planinec - izletniške in planinske dejavnosti, izvajamo v sodelovanju s Planinskim društvom LPP.

Bivanja v naravi

Kot že vrsto let doslej tudi letos v našem vrtcu organiziramo različne oblike bivanj v naravi. Izvajamo jih kot pomemben, nadstandardni del kurikula, kar pomeni, da morajo z njim soglašati starši oddelka, svet staršev in svet vrtca. S pomočjo sklada vrtca zagotavljamo plačilo zimovanj ali letovanj socialno šibkim družinam. Izbiro nastanitvenih baz in časovno omejitev bivanja v naravi izbere in potrdi strokovni kolegij našega vrtca v dogovoru s strokovnimi delavkami in starši.