Enota Lastovica

Derčeva 10

Telefon: 01/ 505 48 82 in 01/ 514 23 00

Pomočnica ravnateljice: Simona Hrovat

E-mail: simona.hrovat@vrtecandersen.si

V bližini Osnovne šole Riharda Jakopiča, Kina Šiška in Zdravstvenega doma Šiška, ob Derčevi ulici, se nahaja enota Lastovica.

V njej je osem igralnic iz katerih se pogosto sliši glasba, petje, ritem bobna ali tamburina. V nekaterih oddelkih se cilji kurikula dosegajo z elementi programa konvergentna pedagogika . Ta spodbuja izražanje telesa ob glasbi, ki otrokom omogoča, da spoznavajo sebe, vzpostavljajo ter razvijajo odnose z drugimi ter gradijo znanje o svetu. Otroku omogoča ustvarjanje, komuniciranje ter izražanje čustev.

Majhnost enote, dva večnamenska prostora in veliko skupno igrišče  omogočajo, da se vsi otroci med seboj družijo, se spoznavajo in veliko igrajo. To daje enoti pridih domačnosti, povezanosti ter otrokom, staršem in zaposlenim nudi dobro počutje.

Enoto krasi veliko travnato igrišče, ki otrokom ponuja gibalne izzive, sprostitev ter zabavo.

Tako kot v vseh naših enotah, se tudi tu radi potepamo, raziskujemo ožjo in širšo okolico in tako pridobivamo nova znanja in izkušnje.

Simona Hrovat, pomočnica ravnateljice