Enota Andersen

Rašiška 7

Telefon: 01/ 583 82 16 ali 01/ 507 53 63

Pomočnica ravnateljice: Simona Hrovat

E-mail: simona.hrovat@vrtecandersen.si

Naša največja enota se imenuje Andersen, po danskem pravljičarju Hansu Christianu Andersenu. Nahaja se na Rašiški ulici 7.

V njej je  uprava vrtca, kjer ima svojo pisarno ravnateljica, pomočnica ravnateljice, svetovalna služba, vodja zdravstveno higienskega režima in računovodstvo.

In seveda prostorne igralnice, ki ponujajo otrokom spodbudno okolje, omogočajo varno igro in aktivno učenje. Igrišča, ki so prilagojena starosti otrok ter njihovim gibalnim spretnostim in hkrati postavljajo pred njih nove gibalne izzive.

V kletnih prostorih imamo urejen manjši večnamenski prostor, ki ga s pridom izkoriščamo za gibalne minutke, glasbeno in plesno ustvarjanje, dramatizacije, srečanja s starši in še bi lahko naštevali.

V vrtcu sledimo programu Kurikula za vrtce, ki ga v nekaterih oddelkih nadgrajujemo s programom Korak za korakom, v drugih pa se izvaja program z integracijo različnih sodobnih pristopov vzgoje in izobraževanja.

Veseli smo, če se v dogajanje v našem vrtcu vključujejo tudi starši. Skupaj ustvarjamo pogoje za optimalen otrokov razvoj in napredek.

Veliko časa namenjamo tudi zdravemu načinu življenja. V vsakem vremenu smo na svežem zraku, veliko se gibamo, hodimo na izlete,… Za zdravje pa skrbimo tudi z zdravim načinom prehranjevanja, za katerega poskrbijo naše kuharice.

Simona Hrovat