Dogodki

Otroški knjižni festival Otroški knjižni festival

Zanimiv dogodek v soseščini, ki ga priporočamo za otroke in odrasle. Z Vodnikovo domačijo uspešno sodelujemo že nekaj let.  Več na spletni strani: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/otroski-knjizni-festival-v-vodnikovi-domaciji-2/

ŠOLA ZA STARŠE
17. 3. 2020

Srečanje z naslovom ,,POMEN DRUŽINE NA VZGOJO OTROK,, bo vodila Imago terapevtka Tadeja Nemanič Milivojevič. Pogovor bo namenjen družini, odnosom v njej in kako družinska dinamika vpliva na otroka. 

ŠOLA ZA STARŠE
10. 3. 2020

Srečanje z naslovom ,,STARŠI SMO OTROKOVO OGLEDALO - VZGOJA Z ZGLEDOM,, bo vodila Tanja Povšič. Na srečanju bomo ugotavljali katera naša dejanja najbolj vplivajo na vedenje otroka, katera so spodbudna, destruktivna.

ŠOLA ZA STARŠE
4. 2. 2020

Srečanje z naslovom SPODBUJANJE OTROKOVE SAMOSTOJNOSTI IN PRIVZDIGOVANJE DELOVNIH NAVAD bo vodil socialni pedagog Damjan Habe. Čas bo namenjen pogovoru o tem, kako lahko kot starši vplivamo na razvoj otrokove samostojnosti in njegovih delovnih navad.