Dodatni programi

Izvajalcem različnih prostočasnih dejavnosti za otroke v popoldanskem času omogočamo izvajanje dodatnih programov v naših prostorih. To so gibalne dejavnosti, judo,  ples, karate, ritmična gimnastika, učenje tujega jezika ipd. Ponudbo oziroma možnosti objavimo v začetku septembra na oglasnih deskah enot. Za podrobnosti se starši pozanimate pri neposredno pri izvajalcih. Ti programi se dodatno plačajo izvajalcem programa.