Dodatni programi

Otrokom v vrtcu omogočamo tudi različne dodatne programe - kot so seznanjanje s tujim jezikom, plesom, keramiko ipd. Te programe izvajajo zunanji sodelavci, ki jih izbiramo glede na njihove reference. Starši se sami odločajo za vpis otrok v te programe, potrebno pa je tudi dodatno plačilo.