Dobrodošli v letu 2020/21

Pripravljeni smo, da začnemo novo leto in odločeni, da se bomo osredotočali na pozitivne plati dni, ki prihajajo, saj smo skupnost, ki s sodelovanjem zmore delati v dobro otrok. V ospredju bomo imeli vse cilje kurikula in raznolike potrebe otrok, ob tem pa bomo skrbeli za zdravje v vrtcu. 

Zbrali smo nekaj napotkov in informacij za september, ko se vrtec napolni otrok in odraslih. 

  • Prvi septembrski dan, ko otrok pride v vrtec starši vzgojiteljici prinesite podpisano Izjavo o zdravju otroka.
  • V vrtcu morate starši še vedno obvezno nositi maske. Ob prihodih/odhodih se ne zadržujete v prostorih ali na igriščih vrtca.
  • Razkužila bodo na vhodih, da si ob prihodu razkužite roke. Razkužila so namenjena odraslim, za otroke niso primerna in se higiena otroških rok dosega z milom in vodo.
  • Septembra bomo dejavnosti organizirali na način, da bomo čim bolj preprečili druženja med oddelki.
  • Dežurne sobe bodo delale od jutranjega odprtja enote do 7. ure in od 16. ure do zapiranja enote.

  • V igralnicah in ostalih prostorih vrtca bomo ohranili višji nivo higiene. Strokovni delavci bodo otrokom poudarjali zdrave higienske navade. Večkrat dnevno bomo čistili površine, zračili prostore in redno umivali igrače in igrala. Uporabljali bomo igrala in peskovnike, a se oddelki ne bodo družili med seboj niti na zunanjih površinah. Čim več časa bomo preživeli na prostem in več dejavnosti prenesli iz igralnice na igrišča. Javnih igrišč v septembru ne bomo uporabljali.
  • Vzgojiteljice vas bodo konec septembra povabile na roditeljske sestanke oddelkov. Prosimo vas, da se roditeljskega sestanka udeleži le 1 od staršev, da skupina odraslih ne bo prevelika. Na sestanku bo obvezna uporaba maske dokler se ne usedete na razdalji do drugih udeležencev. 

Za blagostanje v vrtcu bomo še nekoliko bolj kot doslej soodgovorni vsi odrasli. Strokovni tim je visoko motiviran, da leto naredi karseda normalno in pripravlja dogodivščine, ki smo jih vajeni. Ostati moramo zdravi in leto narediti dobro za vse vidike otrokovega razvoja.