Cene vrtca

CENE VRTCA so objavljene v uradnem listu: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2246/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-javnih-vrtcih-in-dodatnih-ugodnosti-za-starse

Starši imate od marca možnost prejemanja položnic na e-naslov. Vse kar morate storiti je, da na e-naslov oskrbnine@vrtecandersen.si javite vaše ime in priimekime in priimek otroka in e-naslov na katerega želite prejeti nadaljnje položnice za vrtec. Upamo, da se pridružite tovrstni skrbi za okolje.