Cene vrtca

Objavljamo cene programov in možnosti, ki jih imate starši. 

CENE VRTCA so objavljene v uradnem listu: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023100.pdf

Ekonomske cene dnevnih programov v javnih vrtcih v MOL znašajo od 1. 10. 2023:

Dnevni programi: 

Cena v eurih

Prvo starostno obdobje

732

Drugo starostno obdobje

531

Kombinirani oddelki

566

Oddelki 3–4 letnih otrok

558

Razvojni oddelek 

1.491

Starši imate od marca možnost prejemanja položnic na e-naslov. Vse kar morate storiti je, da na e-naslov oskrbnine@vrtecandersen.si javite vaše ime in priimekime in priimek otroka in e-naslov na katerega želite prejeti nadaljnje položnice za vrtec. Upamo, da se pridružite tovrstni skrbi za okolje.

Starši, ki želite uveljavljati znižano plačilo vrtca, oddate na pristojni Center za socialno delo, en mesec pred vstopom otroka v vrtec, Vlogo za znižano plačilo vrtca (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/druzina/Obrazci/Vloga-za-uveljavljanje-pravic-iz-javnih-sredstev.pdf). Odločba velja eno leto od izdaje in vam jo v kolikor ni sprememb, CSD po uradni dolžnosti podaljša. V kolikor starši ne uveljavljajte pravice za znižano plačilo vrtca, plačate 77% cene programa.

S 1.9.2021 je začel veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (objavljen v Uradnem listu RS, št.18/21 z dne 9.2.2021). Spremembe na področju plačila vrtca so naslednje: 

  • starši, ki imate v vrtec hkrati vključena dva otroka, ste plačila za mlajšega otroka oproščeni;
  • starši ste oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva sta že v osnovni šoli).

 

Referentka za oskrbnine: Alenka Weisseisen
E-pošta: oskrbnine@vrtecandersen.si
Telefon: 583 82 19
Sedež: enota Andersen, Rašiška 7