Častimo Prešerna

Ob kulturnem prazniku se veliko pogovarjamo o Francetu Prešernu, njegovi Juliji in poeziji, ki zaznamuje naše okolje. Otroci že veliko vedo, si želijo še več in je vredno od malega graditi zavest o pomenu kulture, veličini Prešerna in poeziji kot drugačni obliki izražanja.