90 let vrtca

19. oktobra vrtec praznuje častitljivih 90 let. Izpiski iz naših kronik pričajo o pestri zgodovini na območju Zgornje in Spodnje Šiške, zato bomo praznovali v čast vsem delavcem, katerih najvišja vrednota je bila, in še vedno ostaja, skrb za otroke. Preberite kako se je začelo in nadaljevalo. 

Iz kronike Vrtca Andersen:

"Z odlokom Kranjske banske uprave IV se je otvoril otroški vrtec za šolski okoliš Zgornja Šiška. Poslovati je začel 19. oktobra 1931. 16. oktobra je bila imenovana za vrtnarico začasna vrtnarica pripravnica Bolčina Albina iz Št. Vida nad Ljubljano. Službo je nastopila 19. oktobra 1931. Ta dan se je v vrtec vpisalo 40 otrok. Svoje prostore je imel v Državni osnovni šoli Zg. Šiška., ki se je kasneje preimenovala v II. državno mešano ljudsko šolo Valentina Vodnika.

V letih med 2. svetovno vojno sta vrtec in šola delila usodo, ki je bila odvisna od tega ali je šolo zavzela ena ali druga okupacijska sila. Vrtec je bil včasih zaprt, včasih je deloval v skrčeni obliki. Takoj po osvoboditvi so vzporedno s šolo odprli vrtec in dnevno zavetišče.

Od leta 1950 dalje sledimo vse večjemu  vključevanju ženske delovne sile v proizvodnjo. Potrebe po organiziranem varstvu otrok so naraščale. Tedaj sprejeti Splošni zakon o šolstvu je določal, da se za predšolske otroke ustanavljajo posebni zavodi.

Za nadaljnji razvoj vzgojnovarstvenih zavodov je pomembna Resolucija o nalogah komune in stanovanjskih skupnostih iz leta 1961, kjer so oblikovana temeljna načela celotnega otroškega varstva. Leta 1967 je izšel Zakon o skupnosti otroškega varstva v SR Sloveniji. S sprejetjem tega zakona je bil zagotovljen gmotni položaj za razvoj vzgojnovarstvenih zavodov. Tako je bil 1. zgrajeni vzgojnovarstveni zavod po programu razvoja otroškega varstva v Ljubljani naš matični zavod na Rašiški 7 (!). Otvoritev je bila leta 1968 in takrat se vrtec preimenuje iz VVZ Zgornja Šiška v VVZ Hansa Christiana Andersena. Povsem slučajno je bila otvoritev in predaja novega vrtca do dneva točno 37 let po pričetku poslovanja vrtca v Zg. Šiški, to je 19. oktobra 1968. V uvodnem nagovoru je predsednik Skupščine občine Ljubljana dejal: »Upam, da je ta, otrokom namenjen objekt tak, da bo vreden Andersenovega imena.«.

Župan mesta Kobenhavn je odkril obeležje z imenom VVZ H.C. Andersena. Vrtec je sprejel 230 otrok, v njem je bilo zaposlenih 45 delavcev.

Vrtec pridobi dislocirane enote v stolpnicah Trga komandanta Staneta leta 1969.  

Leta 1970 se je število vlog za sprejem tako zelo povečalo, da so imeli 700 zavrnjenih družin.

Leta 1973 je bila zgrajena nove enota vrtca, enota Kurirček (opomba: kasneje smo enoto Kurirček izgubili, predali otrokom s posebnimi potrebami – zdaj je tam CDVU Draga – mali dom).

Leta 1975 začne poslovati enota Marjetica. 

16. novembra, leta 1981, še enota Lastovica, kar pomeni, da letos praznuje 40 let (!). Istega leta se odpre razvojni oddelek v našem vrtcu. Leta 1981 je poslovalo 51 oddelkov s 1069 otroki

Leta 1985 začne poslovati enota Palčica.

Leta 2008 se Vrtcu Hansa Christiana Andersena pridružita še Polžek in Krtek.

Leta 1984 je ravnateljica Vera Snoj zapisala: » Ob tem, ko se je naš zavod nenehno širil, ko smo odpirali nove enote, urejali nove prostore, smo si vseskozi prizadevali za prijetno in varno počutje naših varovancev. Otrok preživi v vrtcu dobršen del svojega otroštva, od nebogljenčka v pleničkah do malega šolarja, ki pogumno in zvedavo stopa njegovim zahtevam naproti. Zavedali smo se velike odgovornosti za vsestranski razvoj in oblikovanje sproščene, ustvarjalne osebnosti. Otrokom smo želeli zagotoviti veselo, srečno otroštvo. Nemalo znanja, domiselnosti, potrpežljivosti, vztrajnosti in tankega posluha za potrebe otroka je bilo potrebno za uspešno vzgojno delo. Vodilo so nam bile besede tovariša Tita, da vzgojitelj ne sme zaostajati za družbenim razvojem, da se je dolžan nenehno izobraževati – saj je soustvarjalec in nosilec bodočih generacij.«

Danes, po 90 letih, ima vrtec 6 enot, 43 oddelkov, 750 otrok, 140 delavcev. Nešteto otrok oziroma generacij se je zamenjalo, a besede bivše ravnateljice še kako držijo. V besede je ujela srž našega poslanstva in kaj je lepšega kot to, da delamo v vrtcu, ki se poslanstva zaveda že 90 let.  

Praznujmo, 90 let ni samoumevnih!