Otroštvo ni lahka reč

"Odgovor je pogovor" se glasi letošnji slogan tedna otroka. Odgovor na kaj je pogovor? So to vprašanja kako se prilagoditi na otroške potrebe ali tista, ko želimo otroke prilagoditi odraslemu svetu. Pogovor je pot za vse. Če le tega ni, smo vsak na svojem bregu, vsak v svojem svetu in nam je kaj malo mar za druge. Otroci imajo omejitve pri pogovorih, zato jim je izjemnega pomena neverbalna komunikacija in njena skladnost s povedano besedo. 

Dandanašnji povprečni otroci so središča družin in prevečkrat se odrasli prilagajajo malemu nadebudnežu. Na prvi pogled je to prijazno, celo ljubeče do otroka, a že premnoge teorije so zapisane o tem, da pot do zdrave odraslosti ni v tem, da je otroku vse dopuščeno, temveč v tem, da otrok trči ob mejo, ki jo postavijo starši, doživi frustracijo, predela svoje občutke in se nauči zamakniti svoje hipne težnje. To je treba zdržati, ker je taka frustracija dolgoročno zdrava. Otrok potrebuje spoštljivo avtoriteto, da se počuti varen.  Ob postavljenih mejah se otrok uri za življenje v širši družbi, da bo spoštovan posameznik, ki zna sobivati z drugimi. Ker smo le s sobivanjem lahko izpolnjeni, le v družbi lahko zadovoljimo široko paleto potreb in nikar ne delajmo korakov v prihodnost bivanja v svetu posameznikov, ki vidijo le sebe. Otroštvo za otroke ni lahko, saj je poligon za odraslost. 

Da. Pogovor je ustrezen odgovor na vse vzgojne dileme. Vendarle pa to pomeni pogovor na nivoju, ki ga otrok razume in v dolžini, ko otrok zdrži koncentracijo. Z leti se pogovori daljšajo in poglabljajo in tako se gradi odnos in psihično zdravje naših dragih srčkov.  

V vsem kaosu časa pa se ne pozabimo pogovarjati, kar pomeni govoriti in poslušati, tudi odrasli. 

Tina Merčnik, ravnateljica