Zdravje in prehrana

Veliko skrb posvečamo varovanju in ohranjanju zdravja otrok in odraslih.

Ob tem sodelujemo z vzgojitelji, starši, zdravstvenimi ustanovami in osebnimi zdravniki. Ob pojavu infekcijskih obolenj upoštevamo navodila ZZV-Ljubljana. Velikokrat jih poprosimo tudi za strokovni nasvet. V vrtcu nudimo strokovno prvo pomoč (medicinske sestre-vzgojiteljice). Otrokom želimo, da je bivanje v vrtcu varno, zdravo in prijazno.

Skrbimo za zdravo prehranjevanje - z načrtovanjem ustreznih jedilnikov, izborom kvalitetnih, zdravju prijaznih, varovalnih živil, zdravo in skrbno pripravo hrane ter kulturno ponudbo le-te. V naših kuhinjah pripravljamo tudi dietno prehrano po navodilih pediatra. S šolskim letom 2002/03 smo pričeli s postopnim uvajanjem HACCP programa.

Vzdržujemo čisto, varno in zdravo bivalno okolje - kar zajema osebno higieno, higieno prostorov, opreme, igrač in perila. Posebno skrb posvečamo zračenju prostorov.

Otrokom omogočamo veliko gibanja, razvijanja spretnosti ter bivanja na zraku-tako na igriščih vrtca, kot tudi na sprehodih, izletih, letovanjih...

Za vse podrobnosti glede zdravja in prehrane otrok ter posebnosti s področja zdravstveno higienskega režima v našem vrtcu, naju poiščite in z veseljem vam bova pomagali.

Za informacije in dogovore sva dosegljivi:

Meta Sebal
telefon: 01 / 583 82 12
e-pošta: meta.sebal@vrtecandersen.si
sedež: enota Andersen, Rašiška 7

Maja Meglen
telefon: 01 / 583 82 11
e-pošta: prehrana@vrtecandersen.si
sedež: enota Andersen, Rašiška 7

 

Telefonske številke naših kuhinj:

enota Andersen - 01/ 583 82 17

enota Lastovica - 01/ 505 48 82

enota Marjetica - 01/ 507 26 55