Svetovalna služba

 
Lili Kodelja, univ. dipl. soc. del.
tel.: 01/583-82-18
sedež: enota Andersen, Rašiška 7

Temeljna naloga svetovalne službe v vrtcu je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu.

Svetovalna delavka pomaga in sodeluje z vsemi v vrtcu; otroki, starši, vzgojiteljicami, pomočniki vzgojiteljic, vodstvom vrtca ter po potrebi z zunanjimi institucijami. Prizadevamo si, da bi odrasli otroke, med njimi tudi vašega, bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete, če:

 • potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec,
 • potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo,
 • se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju,
 • potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza oz. ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge socialne, zdravstvene, ekonomske stiske v družini …)
 • potrebujete pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje oz. prekomerno zadrževanje blata, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo)
 • potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami,
 • potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka,
 • se želite vključiti v različne aktivnosti vrtca,
 • oziroma potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.

 

Mesec november je bil med drugim posvečen tudi informiranju in osveščanju javnosti o izzivih različnih oblik zasvojenosti. Na Oddelku za zdravje in socialno varstvo Mestne Občine Ljubljana so izdali knjižico Izzivi z zasvojenostmi v Ljubljani.

 

Strokovni prispevki

 • POMEN IGRE - od 3. do 6. leta (kaj je igra, kakšen vpliv ima igra, vrste igre, vloga staršev pri igri otrok ...)
 • TRMA ( kaj za otroka pomeni trma, kako prebroditi obdobje trme,...)
 • TEŽAVE S SPANJEM (značilnosti spanja, spanje pri 2-3 letniku, praktična navodila za spremembe, ...)
 • STRAHOVI (kaj je strah, vrste strahov, kako otroku pomagati, ko se boji, ...)
 • LOČITEV (vpliv ločitve na otroke, kako pomagati,...)
 • MOTEČE VEDENJE (nekaj praktičnih nasvetov o tem, kako se lahko izognemo motečemu vedenju)
 • ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA (ali zgodnje učenje tujega jezika slabo vpliva na otrokovo znanje materinščine, kdaj naj bi se otrok začel učiti tuji jezik...)
 • POSTAVLJANJE MEJA - past za starše?! (prispevek je povzetek pogovornega srečanja s starši jasličnih otrok in staršem z bolj psihološkega vidika predstavi potrebe otrok v starosti od enega do treh let ter želi odgovoriti na vprašanje, kar sploh so meje in zakaj jih postavljamo)
 • VPLIV STAROSTNO HETEROGENIH SKUPIN NA OTROKOV RAZVOJ (povzetek gradiva Marcele Batistič Zorec o značilnostih heterogenih skupin in vplivu na različno stare otroke v teh skupinah)
 • GRIZENJE (zakaj se grizenje pojavlja, kaj lahko ob pojavu grizenja naredimo, kako naj reagiramo na ugriz ...)
 • KO JE MALČKOV PRIJATELJ ZGOLJ NAMIŠLJEN (prispevek je povzetek članka Petre Mauer o namišljenih prijateljstvih v otroštvu, kaj pomenijo otroku, kje so meje dopustnega, kako reagirati na namišljene prijatelje...)