Obrazci

VLOGA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC (vlogo oddate le v enem vrtcu MOL - tistem, ki je 1. izbira)

NOVOSTI glede vpisa 2018-19

ODLOK O SPREJEMU OTROK V VRTEC (Ur. list RS, 76/2010, z dne 1.10.2010)

Odlok o spremembi Odloka o sprejemu otrok v vrtec (Ur. list RS 8/2018, z dne 9.2.2018)

ZDRAVSTVENO POTRDILO IN PODATKI O OTROKU - oddati vzg. ob vstopu v vrtec

 

POLETNE REZERVACIJE - obvestilo

POLETNE REZERVACIJE - obrazec

ZDRAVSTVENA REZERVACIJA VRTCA

 

WEB vrtec - obrazec za podatke - elektronska odjava otrok

Navodila za SMS javljanje odsotnosti

 

e-RAČUN za vrtec - kratka navodila

e-RAČUN - primer prijave v spletni banki

 

ODDAJA VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

OBRAZEC ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA, ki ga od 1.12.2011 oddate na pristojnem CSD

INFORMACIJE O PLAČILU VRTCA

CENA VRTCA - plačni razredi

  • Starši imate od marca možnost prejemanja položnic na e-naslov. Vse kar morate storiti je, da na e-naslov oskrbnine@guest.arnes.si javite vaše ime in priimek, ime in priimek otroka in e-naslov na katerega želite prejeti nadaljnje položnice za vrtec. Upamo, da se pridružite tovrstni skrbi za okolje.

SOGLASJE ZA DIREKTNO BREMENITEV - trajni nalogi

 

IZPISNICA