Obrazci

VLOGA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC  (vlogo oddate le v enem vrtcu MOL - tistem, ki je 1. izbira)

ODLOK O SPREJEMU OTROK V VRTEC (Ur. list RS, 76/2010, z dne 1.10.2010)

Odlok o spremembi Odloka o sprejemu otrok v vrtec (Ur. list RS 8/2018, z dne 9.2.2018)

ZDRAVSTVENO POTRDILO IN PODATKI O OTROKU - oddati vzg. prvi dan vrtca

--------------------------------------

ZDRAVSTVENA REZERVACIJA VRTCA - obrazec (velja od 1.9.2019; oddati v vrtcu!)

POLETNE REZERVACIJE (jun-jul-avg-sept) - obvestilo

POLETNE REZERVACIJE - obrazec

---------------------------

WEB vrtec - obrazec za podatke - elektronska odjava otrok

Navodila za SMS javljanje odsotnosti

---------------------

CENE VRTCA so objavljene v uradnem listu: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2246/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-javnih-vrtcih-in-dodatnih-ugodnosti-za-starse

INFORMACIJE O PLAČILU VRTCA

OBRAZEC ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA, ki ga od 1.12.2011 oddate na pristojnem CSD

SOGLASJE ZA DIREKTNO BREMENITEV - trajni nalogi

  • Starši imate od marca možnost prejemanja položnic na e-naslov. Vse kar morate storiti je, da na e-naslov oskrbnine@vrtecandersen.si javite vaše ime in priimek, ime in priimek otroka in e-naslov na katerega želite prejeti nadaljnje položnice za vrtec. Upamo, da se pridružite tovrstni skrbi za okolje.

--------------------------

IZPISNICA