Ponosni smo, da smo leta 2017 postali del Mreže gozdnih vrtcev Slovenije.

Naš vrtec se nahaja na lokaciji, kjer imamo v bližini kar nekaj gozdnih površin: Mostec, okolica Koseškega bajerja, Tivoli, Rožnik. To pa pomeni, da večina naših otrok veliko časa preživi v gozdu.

Prepričani smo, da gozd otrokom omogoča celostni razvoj. V gozdu razvijamo timsko delo, otrok se nauči dogovarjanja, sprejemanja kompromisov, navajamo otroke na sprejemanje odgovornosti, otroci rešujejo gibalne izzive, so ustvarjalni, so umirjeni, tišji kot v vrtcu, spoznavajo naravo preko izkustvenega učenja, spoznavajo gozd multisenzorično. Hkrati stremimo k doseganju ciljev iz vseh področij Kurikula ter medpodročno povezavo.

Tako kot nam je pomembno, da dejavnosti, ki so običajno del notranjih prostorov vrtca, prenesemo v gozd, bomo skušali del gozda prenesti tudi v vrtec. Predvsem imamo tu v mislih vedenje otrok: umirjenost, nekonfliktnost, motiviranost, sodelovanje, asertivno komunikacijo. Dejavnosti v oddelkih pa bomo nadgradili z naravnimi materiali, ki jih bomo nabrali v gozdu.

Občasno nam izziv še vedno predstavlja obisk gozda v vseh letnih časih in vremenskih razmerah. Predvsem to velja za mlajše otroke. Sicer pa je gozd sam po sebi izziv - s svojim delovanjem, naravnimi zakonitostmi, pestrostjo, logiko, ustvarjalnostjo, slikovitostjo, razgibanostjo. Gre za bogato učno okolje, ki otrokom nudi vse, kar le ti potrebujejo za napredek in razvoj, ob strokovnem vodstvu odraslih.

Z gozdno pedagogiko se intenzivneje in poglobljeno ukvarja aktiv 17 strokovnih delavk, poimenovan Skrivnosti gozda. Na aktivu, ki poteka enkrat mesečno prebirajo strokovno literaturo, širijo znanje, izmenjavajo izkušnje in dobro prakso. Njihov namen je, da postane gozd zunanja igralnica oddelkov, dodaten kotiček, kjer otroci pridobivajo drugačne izkušnje, ki jih bogatijo. Strokovne delavke so mnenja, da je njihov pozitiven in spoštljiv odnos do gozda osnova za delo z otroki. Z lastnim zgledom vplivajo na otroke.

  • Piknik v gozdu in s starši

 

  • Zaključek leta v gozdnem ambientu in sodelovalnem duhu:

 

Pomirjujoče in ustvarjalno.

 

Gozdna umetnost

 

 

  • Nam se v gozdu dogaja, prav vse se nam tam dogaja:

 

  • Ko se združi mlada energija z izkušnjami babic in dedkov, nastane nepredstavljiva reč:

 

Druženje z babicami in dedki.

Andersenova gozdna hišica.