Kontakti

      Vrtec Hansa Christiana Andersena
      Rašiška 7, 1000 Ljubljana
 
      Transakcijski račun: 01261-6030637538
      Davčna številka: SI32580053
      Matična številka: 5057035000
 

Dijana Marinkovič, tajništvo, tel: 01/ 583 82 11  fax:01/583 82 10
vrtec.andersen@guest.arnes.si

Tina Merčnik, ravnateljica, tel. 01/583 82 11
tina.mercnik@guest.arnes.si

Simona Hrovat, pomočnica ravnateljice, tel. 01/583 82 16
simona.hrovat1@gmail.com

Natalija Dolenc, pomočnica ravnateljice, tel. 01/507 26 55
natalija.dolenc@guest.arnes.si

SVETOVALNI DELAVKI:

ORGANIZATORICI ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA:

 

Maja Drešar, računovodkinja, tel. 01/583 82 14
maja.dresar@guest.arnes.si

Alenka Weisseisen, referentka za oskrbnine,  tel. 01/583 82 19
oskrbnine@guest.arnes.si

Barbara Žitnik, knjigovodkinja, tel. 01/583 82 15
zitnik.barbara@guest.arnes.si