Kontakti

      Vrtec Hansa Christiana Andersena
      Rašiška 7, 1000 Ljubljana
 
      Transakcijski račun: 01261-6030637538
      Davčna številka: SI32580053
      Matična številka: 5057035000
 

Tajda Gostinčar, tajništvo, tel: 01/ 583 82 11  fax:01/583 82 10
vrtec@vrtecandersen.si

Tina Merčnik, ravnateljica, tel. 01/583 82 11 tina.mercnik@vrtecandersen.si

Simona Hrovat, pomočnica ravnateljice, tel. 01/583 82 16   simona.hrovat@vrtecandersen.si

Natalija Dolenc, pomočnica ravnateljice, tel. 01/507 26 55   natalija.dolenc@vrtecandersen.si

SVETOVALNI DELAVKI:

ORGANIZATORICI ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA:

RAČUNOVODSTVO: