Kontakti

Vrtec Hansa Christiana Andersena
Rašiška 7, 1000 Ljubljana

Dijana Marinkovič in Jana Bostič, tajništvo, tel: 01/ 583 82 11  fax:01/583 82 10
vrtec.andersen@guest.arnes.si

Tina Merčnik, ravnateljica, tel. 01/583 82 11
tina.mercnik@guest.arnes.si

Simona Hrovat, pomočnica ravnateljice, tel. 01/583 82 16
simona.hrovat1@gmail.com

Natalija Dolenc, pomočnica ravnateljice, tel. 01/507 26 55
natalija.dolenc@guest.arnes.si

Nadja Koncilja, svetovalna delavka, tel. 01/583 82 18
nadja.koncilja@gmail.com

Lili Kodelja, svetovalna delavka, tel. 01/583 82 11
lili.kodelja@guest.arnes.si

Meta Sebal, organizatorica zdravstveno higienskega režima, tel. 01/583 82 12
marjeta.sebal@guest.arnes.si

Andreja Podržaj, organizatorica zdravstveno higienskega režima, tel. 01/583 82 11
andreja.podrzaj@guest.arnes.si

Maja Drešar, računovodkinja, tel. 01/583 82 14
maja.dresar@guest.arnes.si

Verica Tomažin, referentka za oskrbnine,  tel. 01/583 82 19
verica.tomazin@guest.arnes.si

Barbara Žitnik, knjigovodkinja, tel. 01/583 82 15
zitnik.barbara@gest.arnes.si