Informacije o plačilu vrtca

Referentka za oskrbnine: Alenka Weisseisen
E-pošta: oskrbnine@guest.arnes.si
Telefon: 583 82 19
Sedež: enota Andersen, Rašiška 7

Ekonomske cene dnevnih programov v javnih vrtcih v MOL znašajo od 1. 8. 2012 dalje na otroka:

I. starostno obdobje: 485 €

II. starostno obdobje: 346 €

Kombinirani oddelek in oddelek 3-4 letnih otrok: 379 €

Razvojni oddelek: 937 €

Plačilo staršev določi občina vsako koledarsko leto glede na družinske dohodke. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je vključen otrok, oziroma najmanj 10% cene programa. Višine plačil - razredi

Starši imajo možnost uveljavljanja znižanega plačila vrtca. S 1.1.2012 je na tem področju spremenjena zakonodaja, zato Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ne sprejemamo v vrtcu, temveč na Centrih za socialno delo. Ob vstopu otroka v vrtec oziroma ob koncu koledarskega leta za naslednje leto starši, ki želijo uveljavljati pravico do znižanega plačila vrtca, oddajo "Vlogo zauveljavljanje pravic iz javnih sredstev " na pristojnem Centru za socilano delo. Starši, ki ne uveljavljajo pravice za znižano plačilo vrtca, plačajo 77% cene programa.

Soglasje o odpiranju direktni obremenitvi SEPA - trajni nalogi - soglasje prinesite v računovodstvo, ne pošiljajte po e-pošti!

Pojdi nazaj