Informacije o plačilu vrtca

Referentka za oskrbnine: Alenka Weisseisen
E-pošta: oskrbnine@vrtecandersen.si
Telefon: 583 82 19
Sedež: enota Andersen, Rašiška 7

Ekonomske cene dnevnih programov v javnih vrtcih v MOL znašajo od 1. 9. 2019:

Dnevni programi: 

Cena v eurih

Prvo starostno obdobje

576

Drugo starostno obdobje

418

Kombinirani oddelki

446

Oddelki 3–4 letnih otrok

439

Razvojni oddelek 

1.174


Plačilo staršev določi občina vsako koledarsko leto glede na družinske dohodke.

Starši imajo možnost uveljavljanja znižanega plačila vrtca. S 1.1.2012 je na tem področju spremenjena zakonodaja, zato Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ne sprejemamo v vrtcu, temveč na Centrih za socialno delo. Ob vstopu otroka v vrtec oziroma ob koncu koledarskega leta za naslednje leto starši, ki želijo uveljavljati pravico do znižanega plačila vrtca, oddajo "Vlogo zauveljavljanje pravic iz javnih sredstev " na pristojnem Centru za socilano delo. Starši, ki ne uveljavljajo pravice za znižano plačilo vrtca, plačajo 77% cene programa.

Soglasje o odpiranju direktni obremenitvi SEPA - trajni nalogi - soglasje prinesite v računovodstvo, ne pošiljajte po e-pošti!

Pojdi nazaj