ŠOLA ZA STARŠE

Srečanje z naslovom OTROK IN ŽALOVANJE bo vodila defektologinja in terapevtka Darja Taisa Cerkvenik. Čas bo namenjen pogovoru o izgubah in s tem povezanim žalovanjem, ki je naraven del življenja, a o tem pogosto težko govorimo. Ob 17.30 uri se dobimo v enoti Marjetica (telovadnica). Organizirano bo brezplačno varstvo otrok (bližnja igralnica).

Nazaj